Plusklas

De bovenschoolse plusklas van de SMDB ontmoet elkaar elke woensdagmorgen, op locatie de Bron.

In de plusklas werken we naast persoonlijke doelen ook aan gezamenlijke doelen.

Algemene doelen

–          Leren leren
–          Leren leven
–          Leren denken

Deze drie dingen zijn met elkaar verweven. Heel in het kort:

Kinderen brengen in (veilige) situaties waarin ze tegen hun grenzen aanlopen leren.
Wat doe je dan, geef je het op, of ga je voor een oplossing?

Leren plannen, fouten leren maken, doorzetten als iets tegen zit, hoe pak ik iets aan, in gesprek met ‘ontwikkelingsgelijken’ ontdekken dat je niet de enige bent die…. En dan dus ook samen praten en nadenken over die dingen, nadenken over denken (hoe werken je hersens, logisch denken, flexibel denken, doelgericht denken)

Op een iets andere manier gezegd met een paar steekwoorden:

–          Uitdaging bieden (motivatie, fouten maken)
–          Procesgericht (Het gaat dus niet om goed of fout, maar om de manier waarop je iets gedaan hebt)
–          Zelfreflectie (Hoe heb je dat gedaan? Waarom zo? Wat was het effect? Wat ging goed, wat niet? Hoe zou je het een volgende keer kunnen doen?)
–          Samenwerken en ontmoeten van gelijkgestemden 

Tenslotte nog een typering voor werken in de plusklas:

Nadruk op divergent denken. Dat is zoeken naar oplossingen en niet naar ‘het antwoord’. In het onderwijs wordt overwegend het reproductieve denken gestimuleerd en gewaardeerd, kinderen moeten het juiste antwoord geven. In de plusklas stimuleren we zelfstandig en creatief denken. De leerlingen leren ook de drie manieren van denken: analytisch, creatief en praktisch. Ook meervoudige intelligentie is een onderdeel ven het denken. Hoe leer jij? Ben je talig, of logisch of leer je door samen te werken?

We leren een vreemde taal, filosoferen, kerkgeschiedenis en werken elke week aan een project.

Foto's uit de plusklas

Berichten uit de plusklas

Bezoek Rembrandthuis

- Het was een lange, maar erg interessante morgen in het Rembrandthuis in Amsterdam. En wat een belevenis om met z’n...

Lees meer

update 5 juni

- Beste allen, We hebben een goede dag gehad met elkaar! In de Dag Vandaag hebben we gesproken over voetbal: hoe...

Lees meer