Ledenvergadering

Eenmaal per jaar wordt de ledenvergadering gehouden.

Tijdens deze vergadering, die in het najaar plaats vindt, legt het bestuur verantwoording af voor het afgelopen jaar en wordt er met de leden vooruit gekeken en gestemd over belangrijke keuzes.
Als lid van de Vereniging heeft u stemrecht tijdens deze vergadering.

 

De jaarlijkse ledenvergadering van de Vereniging wordt dit jaar gehouden op <<datum wordt nog bekend gemaakt>>